Send SMS fra Internett!
«SMS fra Internett - sånn det burde være!»
Fra:
Til:

Du har brukt 0 av 450 tegn (0 sms).
  • Send inntil 1000 SMS hver måned!
  • Send SMS uten reklame
  • Møt tusenvis av andre
  • Vær gratis medlem
  • Velg selv når SMS skal leveres
  • Bekreftelse når SMS er levert
  • Din egen kontaktliste, dagbok, kalender, fotomappe...
Sist innlogget:
På Uweb.no kan du sende inntil 35 SMS hver dag, og i tillegg bruke ditt eget mobilnummer som avsender.

Når du registrer deg får du et gratis full-medlemskap hvor du kan sende inntil 35 sms daglig i prøveperioden (første fem dager). Etter dét kan du velge deg et gratismedlemskap (for én måned av gangen) med litt færre funksjoner, eller fortsette med fullt medlemskap til 79,-/mnd automatisk hvis du ikke gjør et valg før prøveperioden (og senere måneden) er over.

Det er selvsagt ingen binding, og du kan melde deg ut kostnadsfritt akkurat når du vil.
Brukernes nyeste bilder:
0
0
0
0
1
0
0
1